Hur regn kan hjälpa till att konservera taket.

konservera taket

Ett välskött tak tack vare en intelligent lösning.

Hur regn kan hjälpa till att konservera taket.

Tiden lämnar spår på taket. Förändringar i klimatet och förorenat vatten medför att taket förändras till att utgöra en perfekt miljö för mossa, alger och svamp. Det är en långsam process, men dess skadeverkan är odiskutabel. Mikroorganismer medför repor som minskar skyddet i tak-beläggningen och förstör det estetiska intrycket av taket. Vatten som samlas i mossan på taket medför dessutom en ökad belastning på takets konstruktion.

Den här skadliga processen kan stoppas genom nockbandet Cuplus, som är tillverkat av koppar. Dessutom utan inverkan på taket. Tack vare nockbandet Cuplus förebygger vi risken för kostsamma reparationer eller underhåll.

Kopparen tillsammans med regnet utsöndrar joner som förebygger ny tillväxt av mossa, alger och svamp, samt avlägsnar redan befintlig påväxt. Detta är en naturlig och därmed miljövänlig process, vilken vid varje nederbörd bidrar till att skydda ditt tak i minst 50år.

Nockbandet Cuplus rengör tak som redan är angripna av mossa, alger eller svamp, såväl som skyddar nya tak från angrepp från första dagen.

Det finns ingen annan lösning som är så bekväm, enkel och intelligent.