Det är inte lätt att välja tak. Nedan följer information om för- och nackdelar med keramiska takpannor, betongpannor och takpanneplåt.

Fördelar och nackdelar med keramiska takpannor.
– Takpannors levnadslängd är lång, om detta vittnar historien. Det finns byggnader som hållit i hundratals år. Jämfört med andra material framstår keramik som det bästa materialet.
– Garanti: Det finns 30-50 års garanti på keramiska takpannor, men det är värt att sätta sig in i garantins omfattning.
 Estetiskt sett passar keramiska takpannor till alla tak. Utbudet är omfattande och alla kan hitta en panna som passar.
 Täthet, ventilation och aukustik: keramik är ett naturligt material vilket gör huset friskare, ger bättre ventilation, isolerar aukustiskt och håller tätt.
– Kostnaden för keramiska pannor är inte låg, men det är värt att fundera på om det ändå inte lönar sig.
 Keramiska takpannor är inte lätta och kräver en solid konstruktion för att bära upp tyngden. Vid renovering av gamla tak är det viktigt att kontrollera att konstruktionen är tillräckligt stark.
Fördelar och nackdelar med betongpannor:
 Betongpannor är ett prisvärt material. Levnadslängden för betongpannor är inte lika lång som för keramiska pannor, men tillräcklig lång. Det finns ett stort urval pannor gällande modell och färg. Nya modeller marknadsförs kontinuerligt.
 Montage av betongpannor är enkel. Pannorna är lättare än keramiska och utseendemässigt skiljer sig betongpannor inte mycket från traditionella keramiska pannor.
 Betongpannor når trots dess utveckling inte de keramiska pannornas nivå.
 
Takpannor eller takpanneplåt:
De flesta väljer takpannor till sitt tak, men samtidigt finns det vissa fördelar med takpanneplåt, och dess popularitet växer. Takpanneplåt är framförallt billigare än pannor och vid komplicerade tak kan detta påverka valet. Takpanneplåten påminner också starkt till utseendet om klassiska takpannor.
Fördelar och nackdelar med takpanneplåt:
– Priset på ett tak klätt med plåt blir avsevärt billigare.
– Takpanneplåt är ett lätt material och kräver ingen solid konstruktion. En kvadratmeter takpanneplåt väger från 2-6 kg, medan keramiska takpannor väger från 40-60 kg.
 P.g.a. materialets lätthet/tunnhet isolerar materialet inte aukustiskt, vid t.ex. regn. Extra märkbart blir detta i utrymmen direkt under taket. Det går dock att undvika problemet genom att isolera extra.
 Levnadslängden skiljer sig avsevärt från takpannor och takepanneplåten kräver också mer underhåll. Takpanneplåt håller omkring 10 år, medan keramiska takpannor håller ca 50 år.
–  All plåt kan rosta, också takpanneplåt, och man måste hålla koll på eventuella repor.
 Det finns en risk att takpanneplåt ger efter för tyngden av snö, vilket inte kan hända med keramiska takpannor.
Sammanfattning: Ett tak klätt med takpanneplåt överlever säkerligen inte så länge som ett tak klätt med takpannor. Den aukustiksa isoleringen blir sämre och taket kommer heller inte att andas lika väl. Det krävs också ett större underhåll. Dock skiljer sig priset avsevärt då takpanneplåten innebär en mkt lägre kostnad än takpannor.